Om Humlegården

Humlegården erbjuder bostäder och daglig verksamhet för personer som har både autism och utvecklingsstörning. Målsättningen är en glädjefylld, aktiv och meningsfull tillvaro där varje person ges möjlighet att utvecklas efter förmåga. Vi strävar att ”bygga bort” de mest grundläggande svårigheter som följer med funktionsnedsättningen. På så sätt ger vi varje person chansen att med nyfikenhet delta i aktiviteter som ger utveckling och glädje. Vi skapar ett trivsamt liv med stabil personalgrupp. Verksamheten inriktas mot friluftsliv, sport och daglig livsföring. Varje uppgift bryts ner i små delsteg som tränas ett i taget för att så småningom utveckla allt större självständighet i uppgiften som helhet. Programmet ser olika ut för varje individ och baseras på fortlöpande bedömningar av vad personen kan och är på väg att klara. Vi strävar mot tydligt uppsatta kortsiktiga och långsiktiga mål och utvärderar regelbundet verksamheten och förändrar den för att individen skall må så bra som möjligt och utvecklas på allra bästa sätt efter sin förmåga.

Stabil personalgrupp

Personer i vår målgrupp kämpar hela tiden med att försöka förstå sin omvärld och vad som förväntas av dem. Det viktigaste av allt för en fungerande verksamhet är därför en stabil personalgrupp. Det skapar vi genom goda arbetsförhållanden där det råder frihet under ansvar. Vi kan stolt berätta att sedan vår verksamhet startade hösten 2005 har ingen av de ordinarie anställda sagt upp sig.

Simma, musik och kommunikation

Helhetslösning

Personer i vår målgrupp har ofta en varierande dagsform, och också under en och samma dag varierar deras form mycket. I vår verksamhet möter vi dem på den nivå de befinner sig här och nu. En bra dag med skärpa och närvaro lägger vi in lite mer utmanande uppgifter och provar att flytta fram gränserna och lägger in nya moment i träningen. En dålig dag håller vi oss till de invanda trygga uppgifterna som personen säkert klarar, och väljer uteaktiviteter i kända miljöer.

I vår helhetslösning finns inga tider att passa för transporter och det bli så få tillfällen som möjligt med skifte av personal under ett dygn. På så sätt undviker vi de stressmoment som det innebär om färdtjänsten är försenad eller ännu värre kör till fel adress. I en helhetslösning behöver man heller aldrig tvingas utföra en uppgift (t ex påklädning eller rakning) snabbare än man förmår för att passa en tid. I en helhetslösning får varje moment ta den tid det behöver för att personen skall kunna genomföra det med självständighet, glädje och stolthet. Detta bygger upp självkänslan och gör övergången till nästa aktivitet smidig.

I en helhetslösning tar vi hänsyn till att en person med autism har autism hela dygnet.

Daglig verksamhet

Den dagliga verksamhet vi erbjuder har en friluftsprofil och är iniktad på att man skall utveckla självständighet i så många delar som möjligt i sin egen dagliga livsföring och få delta i spännande företeelser i omvärlden. Våra aktiviteter innehåller bland annat:

Friluftsaktiviteter och sport: Vandring, cykling, simning, ridning, rodd, rullskridskor, skridskor, längdskidåkning, slalom, gymträning.

Daglig livsföring: Påklädning, hygien, tvätt, städ, matlagning, inköp, disk, sopsortering och återvinning, pelletshantering.

Arbetsträning: Biltvätt, skogsröjning

Kommunikation: Musik, verbal träning, sagoskapande.

Omvärldskunskap: Aktiviteter ute i samhället, bibliotek, allmänna färdmedel.

Handla mat, åka rullskridskor, laga mat och paddla kanotPedagogik

Vi använder oss av tydliggörande pedagogik / TEACCH. Schema och instruktioner till uppgifter anpassas till individen och består av objekt, piktogram-bilder, foton och/eller text. I varje enskilt fall väljs en symbol som är enkel att förstå. Schema och instruktioner är inget självändamål utan de skall underlätta genom att tydligt förmedla vad man förväntas göra i en given situation eller vad som kommer sen. För att ha en chans att lära kan en person med autism behöva ett mycket stort antal träningstillfällen som är så lika varandra som möjligt. Lika viktigt är därför instruktionen till personalen, som för varje uppgift och individ tydligt anger steg för steg vad personalen gör, vilka symboler som används och vad individen förväntas göra. Dessa instruktioner placeras i nära anslutning till varje träningssituation. På så sätt kan varje uppgift tränas gång på gång på samma sätt oavsett vem som är i tjänst för tillfället.

Här finns vi

Humlegården ligger i Södra Sandby öster om Lund. Den dagliga verksamheten drivs av den ideella (icke vinstdrivande) föreningen Lupus, som för närvarande hyr lokaler för sin verksamhet. Ordförande i föreningen är Peter Bengtsson, och föreståndare för den dagliga verksamheten är Sara Snogerup Linse.

Ge ett bidrag

Den dagliga verksamheten bekostas till största delen av att berörda kommuner köper platser. Lupus tar dessutom tacksamt emot ekonomiska bidrag i alla storlekar från privatpersoner, stiftelser och företag. Dessa medel används till två ändamål. Dels för att täcka kostnader i samband med våra aktiviteter. Dels i strävan mot ett långsiktigt mål som är att Lupus genom donationer och räntefria lån skall kunna köpa fastigheten utan att vara beroende av alltför stora banklån. Därigenom skapas en stabil och hållbar ekonomisk situation för framtiden.

Vill du bidra? Bankgiro 5452-2792 (Föreningen Lupus). Både anonyma och icke-anonyma gåvor är välkomna.